top of page
Search
  • Writer's pictureLOGOMOKO

Kodėl vaikui būtinas žaidimo procesas?


2 priežastys, kodėl vaikui būtinas žaidimo procesas:

  1. Vaikai mėgsta žaisti ir ištyrinėti viską, kas yra aplinkui. Žaidimas yra puikus būdas atkurti ir įtvirtinti įvairius įgūdžius: aktyvaus žodyno plėtojimą, ilgesnių sakinių kūrimą ir nurodymų vykdymą. Tai gali padėti vaikui spręsti įvairias problemas ir plėtoti vaiko kalbos raidą.

  2. Bendravimo įgūdžiai plėtojami tik žaidžiant. Vaikams pavyksta aiškiai kalbėti būtent žaidimo metu naudojant gyvenimiškas situacijas. Jei norite, kad vaikas aiškiau kalbėtų, pasiruoškite su vaikais įsitraukti į žaidimo procesą.

Vaikai mokosi kalbėti žaidžiant įvairius žaidimus.


Jūsų,

Logomoko

17 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page