top of page
Search
  • Writer's pictureLOGOMOKO

Keturi svarbūs kalbos įgūdžiai (etapai)


Dažnai atvykus pas logopedą ir jam/jai prašnekus, Jūs sunkiai suprantate išsakomas sąvokas ar žodžius, kurios Jums nesuprantamos. Kad tai nepasikartotų ir Jūs žinotumėte apie ką kalbama, pateikiu Jums pačius svarbiausius vaikų kalbos įgūdžius.

Primenu, kad tai vystoma/vystosi palaipsniui, nepraleidžiant nei vieno etapo.


Pasižiūrėkime, kokie tai įgūdžiai (etapai):


1. Pirmiausia vaikai turi išmokti taisykles, kurios nusako kalbos garsų struktūrą ir seką. Tai vadinama kalbos fonologija.


2. Jie turi išmokti, kaip sąvokos yra išreiškiamos žodžiais ir žodžių junginiais. Tai vadinama kalbos semantika.


3. Tada seka gramatika. Vaikai mokosi žodžių išdėstymo sakiniuose, taip pat žodžių pritaikymo taip, kad nusakytų skaičių, asmenį, lytį ir kt.. Tai vadinama morfologija.


4. Galiausiai vaikai turi išmokti tinkamai ir veiksmingai bendrauti. Tai vadinama kalbos pragmatika.

O kuriame kalbos įgūdžių etape Jūsų vaikas?

Jūsų,

Logomoko

62 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page