top of page
Search
  • Writer's pictureLOGOMOKO

Kalbos raidos etapai (II dalis)



Mažieji paprastai pradeda reaguoti į įvairius garsus 2 mėnesių amžiaus.


Šešių mėnesių kūdikiai įrodo, kad supranta kai kuriuos pagrindinius žodžius, pavyzdžiui, savo vardą, tėtis, mama ir kūno dalis, pvz.: „ranka“ ir „kojos“. Tačiau turi praeiti dar 6 ar 12 mėnesių, kol vaikai iš tikrųjų galės pasakyti šiuos žodžius.


Dešimties mėnesių kūdikiai pradeda atkartoti savo tėvų garsus ir intonacijas, tačiau pirmieji tikrieji žodžiai atsiranda maždaug nuo jų pirmųjų metų. Pirmieji žodžiai yra tie, kurie turi tuos pačius skiemenis, pvz., „mama“ ir „tete“. Nors vaikai tikriausiai žino, kaip žodžiai turėtų skambėti, iš pradžių dažnai juos neteisingai taria.


Antraisiais - trečiaisiais metais tarimas labai pagerėja, nes vaikai mokosi ištarti net sunkiausius garsus ir garso sekas. Fonologinio vystymosi raidos pabaiga yra iki šešerių metų, todėl labai svarbu nepavėluoti ir apsilankyti reikiamu metu pas logopedą.


Svarbu žinoti: kai vaikai sugeba atskirti žodžius, jie tik tada gali pradėti mokytis jų reikšmių, t. y., kalbos semantikos.


Vaikų žodyno dydis greitai didėja: nuo vienerių iki šešerių metų vaikai išmoksta maždaug 10 000 žodžių reikšmių, kas yra pakankamai nemažai. Vidutiniškai per dieną tai būtų 5 nauji žodžiai. Norisi pasidžiaugti, kad vaikai sugeba taip greitai išmokti naujų žodžių reikšmių, nes paprastai yra daugybė reikšmių, ką gali reikšti kiekvienas žodis.

Panašu, kad vaikai, siekdami išmokti kalbėti, naudojasi keliomis strategijomis. Kokios jos? Kitame įraše aptarsime jas.


Jūsų,

Logomoko


11 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page