top of page
Search
  • Writer's pictureLOGOMOKO

Emocinio vystymosi raidos etapai


Vystymosi metu vaikai ne tik ateina išreikšti vis įvairesnių emocijų, bet ir turi išmokti reguliuoti šias emocijas. Emocijų reguliavimas reiškia strategijas, kurias naudojame emocinių išgyvenimų ir raiškos stebėjimui.


Iš pradžių kūdikiai turi labai mažai priemonių savo emocijoms reguliuoti ir priklauso nuo tėvų, kad jaustųsi saugūs. Tas procesas vadinamas bendruoju reguliavimu. Kai vaikai sukuria savo motorinę kūno kontrolę ir pradeda suprasti aplinką, jie pamažu kontroliuoja savo emocijas.


5 mėnesį išryškėja pirmieji savireguliacijos požymiai, pavyzdžiui, kaip savęs mylėjimas (čiulpiant nykštį) arba išsiblaškymas (besikeičiantis žvilgsnis). Gebėjimas reguliuoti emocijas yra neatsiejamas nuo neurologinių sistemų pokyčių, susijusių su dėmesio valdymu ir minčių bei elgesio slopinimu.


7 mėnesį jie papildomai išskiria baimę, liūdesį ir susidomėjimą. Tada mažieji taip pat pradeda suprasti, kad emocinės išraiškos perduoda informaciją apie konkretų objektą ar įvykį.


Maždaug nuo 8 iki 10 mėnesio mažieji pradeda faktiškai naudoti kitų veido, balso ir elgesio išraiškas, kad interpretuotų neaiškias situacijas. Pvz., jei kūdikis mato, kaip tėvai baimindamiesi reaguoja į šunį, jis daro išvadą, kad šuo pavojingas.


Iki 2 metų vaikai slopina savo motorinį elgesį, kai to kiti paprašo, pavyzdžiui, nenukreipdami šakutę į elektros lizdą. Augant gebėjimui vartoti kalbą, tampa vis lengviau išspręsti problemas, nepatiriant emocijų raiškos. Be to, jie išmoksta daugybę planavimo ir problemų sprendimo įgūdžių, padedančių valdyti emocijas. Tėvai ir ypač jų auklėjimo praktika vaidina svarbų vaidmenį mokant ir modeliuojant savo vaikų emocijų reguliavimo įgūdžius.


Emocinio supratimo ugdymas yra glaudžiai susijęs su kalbos ir pažinimo raida.

Norint suprasti kitų žmonių emocijas, jam reikia suprasti priežastį ir pasekmes (ji yra laiminga dėl to, kad laimėjo prizą, arba jis pyksta, nes sulaužiau jo žaislą).


Jūsų,

Logomoko

18 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page