top of page
Search
  • Writer's pictureLOGOMOKO

Disleksija. Kas tai? Kaip tai atpažinti?


Disleksijos pagrindinė problema - fonologinis apdorojimas.

Kas tas fonologinis apdorojimas? Fonologinis apdorojimas susijęs su garsų valdymu žodinėje kalboje, dėl to kyla problemų išsaugojant žodinių garsų modelius ir tai…. daro didelę įtaką tų garsų panaudojimui skaitant ar rašant.

Žmogui, nesusidūrus su šia problema, toks vaikas vizualiai atpažįstamas kaip galimai turintis sutrikimą, todėl siūloma kreiptis pagalbos į logopedą/logoterapeutą.

 Kaip atpažinti tą pagrindinį požymį?
Vaikui sunku automatiškai susieti garsus ir raides, kai bandoma visa tai iššifruoti. Labai aiškus požymis – skaitymo procesas. Disleksija paveikia visą sklandžią skaitymo raidą. Elementariai galima atpažinti visa tai ir rašymo procese. 
14 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page